Restauranger

Det finns fem restauranger som har öppet både under Öppet Varvs öppettider och på kvällen efter. En av denna restauranger är på området för Öppet Varv och fyra i dess närhet. Fyra av restaurangerna har fullständiga rättigheter. Denna sida uppdateras närmare evenemanget med mer detaljer om dessa fem restauranger.