Första komplett förnyade rummet på Sjögården färdigställt

15.04.2019

Det första komplett förnyade rummet på hotell Sjögården / Verhas är färdigställt, direkt bredvid området för Öppet Varv. Hela förnyelsen av hotellverksamheten beräknas vara färdig den 1 juli 2019. www.verhas.se