Ingen tidsbokning för Öppet Varv 2021

04.07.2021

Goda nyheter! Öppet Varv i Ellös på Orust kommer att gå 27-30 augusti 2021. Begränsningarna för antalet besökare är nu släppta för mässor. Fortsatt måste avstånd hållas, högt smittskyddstänk gäller och sunt förnuft, allt inom ramen för Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. Men något tak för antal besökare på mässor finns inte längre, och därför kommer inte någon tidsbokning att finnas. Besök bara Öppet Varv om Du känner Dig fullt frisk.

För att minska trycket per öppen timma, har Öppet Varv i år både öppet en extra timma fredag till söndag, samt har även öppet måndagen den 30 augusti.

2021 är 28:e året i rad för Öppet Varv i Ellös på Orust.