Rekordförsäljning under Öppet Varv 2018

04.10.2018

I samband med Öppet Varv 2018 steg orderingången till den högsta under Öppet Varvs 25-åriga historia. Branschtidningen IBI, International Boating Industry magazine, gjorde följande reportage: https://plus.ibinews.com/article/qCP0aUngQ/2018/09/28/hallberg-rassy_reports_best_ever_open_yard/